Phá vỡ huyền thoại về Con Đường Tơ Lụa Mới của Tàu cọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Phá vỡ huyền thoại về Con Đường Tơ Lụa Mới của Trung Quốc

Đường tơ lụa hay đường gốm sứ
Có lợi thì Tàu cứ việc dùng
Với Tàu muôn sự là chung
Của Tàu thì chỉ Tàu dùng được thôi!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, December 6, 2019 1400 EST