CÙNG THẢ CÂU

Kính mời quý bạn bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Cùng Thả Câu by Van Nga DO (facebook) Ngày 12/02/2019.
74273703_147065416628327_1885223826690670592_n
Tuyến xuyên kênh Kra.

Cọng sản Tàu đang câu dân Việt
Đảng tham lam chỉ biết có tiền
Bao nhiêu trọng điểm ưu tiên
Lừa dân làm luật vì thiên triều Tàu

Đồng bào ơi hãy mau phản đối
Kẻo mai này Tàu tới nước ta
Trăm năm chúng gọi là nhà
Làm sao bỏ được để về Trung Hoa?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, December 3, 2019 0052 EST