Xuất khẩu lao động!

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
‘Điểm nóng’ buôn người Việt Nam kiếm ‘hàng chục tỉ đôla mỗi năm’ by VOA Tiếng Việt. Ngày 3/12/2019.

Một tấm biển tuyên truyền cho chương trình xuất khẩu lao động của Việt Nam.

Chỉ bốn chữ “Xuất khẩu lao động”
Đã nói lên hiện trạng quốc gia
Người đông kiếm việc không ra
Phải noi gượng “Bác” bôn ba xứ người

Nhìn tấm bản đáng cười không nhỉ?
Người xã hội cũng chỉ là hàng
Mỗi năm đảng cứ xuất sang
Làm công tư bản để mang tiền về

Ở quê nhà không hề thiếu việc
Chỉ vì đảng không biết thương dân
Bao nhiêu công việc dân cần
Ưu tiên đảng đã hiến dâng cho Tàu!

Toàn dân ơi cùng nhau đứng dậy
Giành lại việc từ mấy khựa Tàu
Chung lưng đấu cật bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, December 2, 2019 1600 EST