Xem “CỰC NÓNG: Phát hiện kho vũ khí SIÊU KHỦNG của Tàu cọng sau trận động đất 5,4 độ Richter ở Cao Bằng” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Lực lượng biên phòng VN có bị Tàu mua chuộc hay không mà Tàu đưa vũ khí qua biên giới không ai hay?

Vũ khí Tàu bên trong biên giới
Bằng cách nào nó tới nơi đây?
Chắc Tàu đã có định ngày
Tràn qua biên giới dạy bầy hán nô!

Đồng bào ơi đừng chờ giặc đến
Hãy đứng lên dẹp bọn hán nô
Cùng nhau gìn giữ cõi bờ
Muôn đời tồn tại cơ đồ Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 1, 2019 1730 ET

Thành Đô – Đặc khu – Sách trắng quốc phòng

Kính mời quý bạn bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Thành Đô – Đặc khu – Sách trắng quốc phòng by Đặng Xương Hùng – Chân Trời Mới. Ngày 30/11/2019.

Chuyện Thành Đô đảng giữ bí mật
Cho đến khi nước mất về Tàu?
Đặc khu từng bước theo sau
Chính sách cờ trắng kéo nhau đầu hàng!

Hỡi đồng bào từ Nam ra Bắc
Hãy đứng lên chống Bắc thuộc Tàu
Tân Cương Tây Tạng xa đâu
Đừng cho nước Việt bị Tàu tóm thâu

Đồng bào ơi chống Tàu giữ nước
Diệt hán nô việc trước phải làm
Bài trừ bè lũ quan tham
Một lòng giữ nước chống xâm lăng Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, December 1, 2019 0000 EST