Xem “🔴 KHẨN : VN Điều Động 30,000 Quân Chủ Lực Tiến Lên Biên Giới Phía Bắc Chống TQ Xa,.m Lu,.oc” trên YouTube

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT BÊN NHAU
QUYẾT TÂM GIỮ NƯỚC CHỐNG TÀU XÂM LĂNG.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 30, 2019 2207 EST