Việt Nam-Tàu cọng lại đàm phán về biên giới lãnh thổ hai nước

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Việt Nam-Trung Quốc đàm phán về biên giới lãnh thổ by VOA. Ngày 28/11/2019
Phái đoàn Việt Nam và Tàu cọng đàm phán về vấn đề biên giới lãnh thổ. Photo TTXVN

Đã ký rồi sao còn xem lại?
Mười, hai mươi năm phải chỉnh tu
Phải chăng cột mốc Nam du
Nên cần bồi lấp vết nhơ di dời?

Phái đoàn Việt tới nơi nước “lạ”
Chắc chắn do nước “lạ” yêu cầu
Xưa nay xảo quyệt là Tàu
Đổi đen thành trắng sắc màu kỳ nhông!

Ắt lần này Biển Đông đã bán
Lũ hán nô dâng hán Tập Bình
Lưỡi bò chín khúc như đinh
Lại thêm Tư Chính Ba Đình dâng luôn

Gần trăm triệu có buồn không nhỉ
Không một ai rên rĩ trời ơi!
Còn đâu oanh liệt một thời
Chống quân xâm lược vang trời Á Đông?

Hãy đứng lên đồng lòng chống giặc
Trẻ cùng già vì nước chống Tàu
Toàn dân thề quyết cùng nhau
Hy sinh giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 28, 2019 1010 EST