Xem “Thôi xong, VN đã bí mật lập Đặc khu Kinh tế Vân Đồn bàn giao cho TQ, trí thức thì vẫn ngủ mê” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Thật là buồn cho đất nước Việt
Có lãnh đạo chỉ biết cúi đầu
Trước quân giặc cướp khựa Tàu
Dâng đất dâng biển nơi đâu Tàu cần!

Thật là buồn cho đất nước Việt
Có người dân chỉ biết cúi đầu
Lãnh đạo dâng nước cho Tàu
Dân không đứng dậy chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, November 27, 2019 1148 ET