Phải chăng Tàu cọng đang ngày càng chiếm ưu thế trên Biển Đông?

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Trung Quốc đang ngày càng chiếm ưu thế trên Biển Đông? by Ngọc Lễ – VOA Tiếng Việt. Ngày 21/11/2019.Đá Vành Khăn đã được Trung Quốc bồi đắp thành đảo nhân tạo.

Việt Phi Mỹ đều không phản đối
Hay lên tiếng chỉ nói chung chung
Thế là Tàu cứ ung dung
Đắp bồi xây dựng đường băng dài dài!

Đồng bào ơi tương lai biển đảo
Sẽ vào tay hữu hảo bạn Tàu
Nếu không đứng dậy cùng nhau
Một lòng thề quyết chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 21, 2019 0713 ET

Xem “Mỹ lên án TQ khi đến Hà Nội – TBT Nguyễn Phú Trọng lánh mặt” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Kéo tên Nguyễn Phú Trọng và bè lũ bán nước xuống!
Bắn chìm tất cả tàu xâm phạm chủ quyền biển.

Trọng Phúc Ngân không hề lên tiếng
Tàu thăm dò cứ tiến lại gần
Sao không kêu gọi toàn dân?
Đứng lên giữ nước đang cần cứu nguy

Đồng bào ơi biên thùy biển đảo
Đang lâm nguy vì lão Trọng này
Đứng lên kéo hắn xuống ngay
Đồng lòng chống giặc diệt bầy hán nô!

Hy sinh gìn giữ cõi bờ
Quyết không để mất cơ đồ Hùng Vương.

Nguyễn Việt Nam,
WWRI, Thursday, November 21, 2019 0143 ET.