Tâm điểm Hội nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng ASEAN: Biển Đông và vai trò của Mỹ

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Biển Đông và vai trò của Mỹ: Tâm điểm Hội nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng ASEAN by Minh Anh. Đăng ngày 17-11-2019 • Sửa đổi ngày 17-11-2019 10:51
Đại diện Hoa Kỳ tham gia một hội nghị Bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN mở rộng. Hội nghị tổ chức tại Manila hồi 2017. NOEL CELIS / AFP

Chỉ bốn nước là có tranh chấp
Nên rất khó kéo tất về phe
Sing Miên Lào Miến e dè
Giao thương viện trợ biết nghe bên nào?

Chỉ nên lấy đồng bào để tựa
Chỉ đồng bào mới dựa bền lâu
Một lòng quyết chiến với Tàu
Trẻ già trai gái chống Tàu xâm lăng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, November 18, 2019 0711 ET