Bộ trưởng 4T mở “đường” cho Tàu cộng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Bộ trưởng 4T mở “đường” cho Tàu cộng by CVT Dân làm báo. Ngày 11/16/2019.

Diệt cọng cứu nước!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, November 16, 2019 2030 ET