Xem “Biên giới Việt – Trung: Phát hiện căn cứ tên lửa hạt nhân tầm trung nhắm thẳng Hà Nội?” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Tên lữa Tàu áp gần biên giới
Xe tăng Tàu đã tới ven biên
Đảng ta vẫn tưởng Tàu hiền
Chữ vàng chữ tốt ngậm tiền Tàu cho

Đồng bào ơi cõi bờ đất Việt
Đang lâm nguy chưa biết về đâu
Đứng lên ngăn chặn giặc Tàu
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 15, 2019 2323 ET
1- Việt – Trung: Chiến tranh hay chiến tranh chính trị?