Việt Nam ‘bác bỏ hoàn toàn’ phát biểu của người phát ngôn Tàu cọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Việt Nam ‘bác bỏ hoàn toàn’ phát biểu của người phát ngôn Trung Quốc by VOA Tiếng Việt. Ngày 13/11/2019.

Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng, bộ Ngoại giao CHXHCN Việt Nam.

Đối đáp làm gì với lũ chệt
Tăng hải quân quyết chết với Tàu
Toàn dân đoàn kết bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 14, 2019 1211 ET