Thích Trí Quang

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Thích Trí Quang _ ‘Một trang lịch sử’ by Cao Huy Thuần – Báo Mai. Thursday, November 14, 2019.

Thích Trí Quang


Thật không may miền Nam nước Việt
Có cao tăng tên viết Trí Quang
Chuyên môn phá rối miền Nam
Bây giờ đất nước Việt Nam mất dần!

Cao Huy Thuần ông cần nói rõ
Thầy của ông đã bỏ công lao
Hy sinh vì đạo sá nào
Liên Trì bị phá tại sao không lời?

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, November 14, 2019 2303 ET
1- NHU CẦU CỨU NGUY PHẬT GIÁO MIỀN NAM TRƯỚC NHỮNG CON CHÓ SÓI ĐỘI LỐT PHẬT GIÁO ĐÃ LÀM HOEN Ố DÒNG ĐẠO LÝ TRÁC TUYỆT CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM (Ts Nguyễn Anh Tuấn)