Việt Nam mở rộng đội tàu cá để bảo vệ chủ quyền

https://www.voatiengviet.com/a/việt-nam-mở-rộng-đội-tàu-cá-để-bảo-vệ-chủ-quyền/5165010.html

Việt Nam mở rộng đội tàu cá để bảo vệ chủ quyền

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Wednesday, November 13, 2019 1959 ET