Tránh xa Tàu cọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Tránh xa Trung Quốc by Võ Ngọc Ánh – Dân làm báo. Ngày 7.11.2019.

Không nên mắc nợ của Tàu
Khi không trả nổi đất Tàu tịch thu
Không nên thành lập đặc khu
Trăm năm đất ấy coi như của Tàu
Công trình xây dựng giao Tàu
Dân ta thất nghiệp dân Tàu ấm no
Lại còn có nỗi âu lo
Mao hương bành trướng cơ đồ ta tan!
Muốn cho đất nước Việt còn
Tránh xa Tàu khựa bảo tồn núi sông!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, November 8, 2019 0835 ET