Xem “TIN BIỂN ĐÔNG 06/11/2019: KHẨN CẤP-TQ NGÔNG CUỒNG LẠI CHO TÀU HD THẠCH DU 620″ TIẾN VÀO VÙNG BIỂN VN” trên YouTube

Kính mời quý bạn đọc xem video:

Hải Dương 8 đi Thạch Du lại
Việt Nam khôn khiếu nại trước Tòa
Đưa ra chứng cớ Tàu qua
Cố tình xâm lấn cho tòa xét xem

Vì cớ gì mà không dám kiện?
Trọng Phúc Ngân ngậm miệng u ơ!
Phải chăng bị cấy tử phù
Chỉ lo đại cục khai trừ quốc gia

Đồng bào ơi nước nhà nguy khốn
Hãy đứng lên cùng chống giặc Tàu
Bắc Nam già trẻ bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, November 5, 2019 1944 ET