Tàu cọng kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài: Tàu cọng kêu gọi Việt Nam đối thoại về Biển Đông VOA Tiếng Việt. 16.10.2019.

Tên cướp biển Cảnh Sản

Đừng nghe bọn Bắc kinh dụ dỗ
Người Việt phải đuổi cổ chúng đi
Yêu cầu thế giới thực thi
Tám Hai luật biển phần về Biển Đông!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, October 16th, 2019 1940 ET