Xem “TIN BIỂN ĐÔNG 15/10/2019: QUÁ HAY I TRUNG QUỐC CHẠY “TOÁN LOẠN” KHI MỸ TUYÊN BỐ KHAI HỎA Ở BIỂN ĐÔNG” trên YouTube

CÁM ƠN HOA KỲ!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, October 14th, 2019 1952 EST