Việt Nam khéo léo triển khai chiến lược ba mặt trận chống Tàu cọng

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Việt Nam khéo léo triển khai chiến lược ba mặt trận chống Trung Quốc


Ai đó khen đảng ta khéo léo
Cũng không bằng lôi kéo lòng dân
Nung lên căm hận rần rần
Thạch Du to mấy cũng chìm Biển Đông.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, October 12th, 2019 0345 EST