Việt Nam mang cờ Tàu cọng trên bảng D tại Vòng chung kết U23 Châu Á – Dân Làm Báo

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam mang cờ Trung Quốc trên bảng D tại Vòng chung kết U23 Châu Á by CTV Danlambao. 30.09.2019.

Bảng D tại Vòng chung kết U23 Châu Á.

Cờ Việt Nam thay bằng Tàu cọng
Đó là cách Thái trọng Việt Nam
Chỉ nhìn những việc đã làm
Dưới mắt người Thái Việt Nam thuộc Tàu!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 30th, 2019 0023 EST