Ngoại trưởng Việt Nam không dám nêu tên Trung cọng trước Liên Hiệp Quốc

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông : Ngoại trưởng Việt Nam cảnh báo căng thẳng leo thang by Tú Anh – RFI. Đăng ngày 29-09-2019 Sửa đổi ngày 29-09-2019 10:42.
2019-09-28t144916z_139676096_rc1e7e7ba500_rtrmadp_3_un-assembly1
Ngoại trưởng kiêm phó thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh phát biểu tại Đại Hội Đồng LHQ. Ảnh ngày 28/09/2019.
Reuters.


Giặc Tàu xâm lấn bao ngày
Ở Liên Hiệp Quốc cơ may tỏ bày
Thế mà im lặng ngán thay
Giặc càng được thể vào ngay Ba Đình
Cúi đầu trước giặc Bắc kinh
Còn dân tộc Việt của mình thì sao?
Thời nào cũng có anh hào
Đứng lên lãnh đạo đồng bào kháng Mao
Có người sẽ hỏi cách nào?
Diệt bầy nô hán nhập vào liên minh
Thành viên Ấn Độ-Thái Bình
Canh tân quân đội cho mình mạnh lên
Đồng bào cả nước đứng lên
Nếu không muốn sống kiếp hèn vong nô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 29th, 2019 0820 EST