Thủ tướng Malaysia nói không thể khiêu khích TQ về Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Thủ tướng Malaysia nói không thể khiêu khích TQ về Biển Đông by VOA Tiếng Việt. 9/28/2019.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad dự một cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 30 tháng 5, 2019.

Phát ngôn của lãnh đạo hèn!
Tương lai nước Mã tối đen mất rồi!
Giặc Tàu lấn tới ngay thôi
Mã Lai sẽ bị con trời nuốt trôi!


Mahathir Mohamad thua xa Thái Anh Văn!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 28th, 2019 1838 EST