Thủ tướng Malaysia nói không thể khiêu khích TQ về Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Thủ tướng Malaysia nói không thể khiêu khích TQ về Biển Đông by VOA Tiếng Việt. 9/28/2019.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad dự một cuộc họp báo ở Tokyo vào ngày 30 tháng 5, 2019.

Phát ngôn của lãnh đạo hèn!
Tương lai nước Mã tối đen mất rồi!
Giặc Tàu lấn tới ngay thôi
Mã Lai sẽ bị con trời nuốt trôi!


Mahathir Mohamad thua xa Thái Anh Văn!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 28th, 2019 1838 EST

Thư mời tham dự biểu tình tại Hoa Thịnh Đốn ngày 5 tháng 10, 2019 chống Trung Cộng xâm lược và CSVN hèn nhát

Kính mời quý bạn xem: Thư mời tham dự biểu tình tại Hoa Thịnh Đốn ngày 5 tháng 10, 2019 chống Trung Cộng xâm lược và CSVN hèn nhát by CĐNVQGLBHK. 9/22/2019.
Thu-Moi-final-2-bieu-tinh-tai-DC-ngay-5-10-2019
Thư mời.

Hỡi người Việt trên khắp nước Mỹ
Về thủ đô nước Mỹ biểu tình
Chống bè hán tặc Bắc kinh
Ngang nhiên xâm lấn biển mình Việt Nam

Đứng lên người Việt Nam khắp chốn
Cùng chung tay để chống giặc Tàu
Nữ nam già trẻ bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 28th, 2019 0840 EST

Việt Nam « đơn độc » đối đầu với Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông : Việt Nam « đơn độc » chống Trung Quốc by Minh Anh – RFI. Đăng ngày 27-09-2019 Sửa đổi ngày 27-09-2019 11:09.
vanguard-bank-3-5.29.17
Ảnh vệ tinh chụp một nhà giàn khoan của Việt Nam tại Bãi Tư Chính (Biển Đông)
AMTI/CSIS.


Việt Nam từng bốn lần Bắc thuộc
Cũng một mình giữ nước thành công
Toàn dân nhất trí đồng lòng
Không lo giặc mạnh lo lòng đổi thay

Ta không có nhiều tàu tác chiến
Thì phải nên quyền biến mua thêm
Thật nhiều tên lữa xa gần
Tạo mưa hỏa tiển để ngăn giặc Tàu

Hỡi đồng bào cùng nhau giữ nước
Hãy hiên ngang đối trước giặc thù
Bảo an đất Việt ngàn thu
Không lo đơn độc, nội thù mới lo!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 28th, 2019 0755 EST