Nguyễn Thị Kim Ngân xuất khẩu “Di Dân Lậu” bằng chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội

Kính mời quý bạn xem bài: 9 tên tội phạm là ai và trách nhiệm của Nguyễn Thị Kim Ngân trong vụ “vượt biên bán chính thức” bằng chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội by Vũ Đông Hà – Dân Làm Báo. 9/26/2019.
nguyễn%20thị%20kim%20ngân-vượt%20biên%20bằng%20chuyên%20cơ-danlambao.jpg
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và “Di Dân Lậu”

Có nước nào ở trên thế giới
Dùng chuyên cơ đưa tới nước người
Khiến cho nước bạn chê cười
Chiêu trò xuất khẩu của người đỉnh cao!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 26th, 2019 1155 EST