Việt Nam hủy sơ tuyển thầu quốc tế cao tốc Bắc-Nam; ưu tiên trong nước

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam hủy sơ tuyển thầu quốc tế cao tốc Bắc-Nam; ưu tiên trong nước by VOA Tiếng Việt. 24/09/2019.

Cao tốc Bắc-Nam là dự án trọng điểm của Việt Nam.

Người Việt xây cao tốc nước Việt
Dù thế nào cũng biết học thêm
Con đường tuy chạy chưa êm
Cũng là học hỏi để xem thế nào!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 24th, 2019 1622 EST

Ai đã ký kết Hiệp định Dẫn Độ với Tàu cọng?

Kính mời quý bạn xem bài: Ai đã ký kết Hiệp định Dẫn Độ với Trung Quốc? by Dân Làm Báo. 9/23/2019.

Tập Đế và Kim Ngân.

Trông thị Ngân tươi cười nhìn Tập
Trống Cận Bình tim đập liên hồi
Tiến vào Tư Chính ngay thôi
Thị Ngân yêu nước làm tôi Bắc triều!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 24th, 2019 1647 EST

Việt Nam là thuộc địa của Tàu cọng

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam là thuộc địa của Tàu cọng by The Saigon Post. 9/24/2019.

Tập Cận Bình – Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ai như Nguyễn Thị Kim Ngân
Tươi cười với giặc xâm lăng nước mình
Nhục ơi cả lũ Ba Đình
Im re vì bị Bắc kinh khớp mồm!

Chữ Vàng Bốn Tốt cứ ôm
Sợ hư Đại Cục nên không kiện Tàu!
Toàn dân không đứng lên mau
Sẽ thành nô lệ cho Tàu muôn năm

Đứng lên ơi hỡi toàn dân
Chống Tàu để nước Việt Nam trường tồn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 24th, 2019 1005 EST

Tại sao Việt cọng sợ kiện Tàu cọng?

Kính mời quý bạn xem bài: Nhà nghiên cứu: Lợi nhiều hơn hại nếu Việt Nam kiện Trung Quốc về Biển Đông by VOA Tiếng Việt. 23/09/2019.

Hình ảnh tuần duyên Tàu cọng và bản đồ khu vực Bãi Tư Chính trên Biển Đông. (Ảnh chụp màn hình Thanh Niên).

Đánh không lại tại sao không kiện?
Hay là vì đã hiến cho Tàu?
Đồng bào xin đứng lên mau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 24th, 2019 0814 EST