Malaysia bắt giữ tàu cá Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Malaysia bắt giữ tàu cá Việt Nam by VOA Tiếng Việt. 9/23/2019.

Ngư dân Việt bị bắt.

Ngư dân Mã không qua biển Việt
Ngư dân Việt có biết biển người?
Vì đâu phải đến biển người
Mặc cho bị bắt bị cười bị chê!

Đồng bào ơi quyết thề giữ biển
Để ngư dân phát triển tay nghề
Biển ta đánh bắt phủ phê
Không cần phải sợ đi về trắng tay!

Xóa chữ Vàng chia tay Bốn Tốt
Lựa đồng minh ai tốt thì chơi
Có ai như lũ con trời
Chủ trương cướp nước của người mà thôi.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 23rd, 2019 0639 EST

Ai đã ký kết Hiệp định Dẫn Độ với Tàu cọng ?

Kính mời quý bạn xem bài: Ai đã ký kết Hiệp định Dẫn Độ với Trung Quốc? by Dân Làm Báo. 9/23/2019.

Thần chết Việt cọng và Tàu cọng.

Nguyễn Phú Trọng cầu vinh bán nước
Ký dẫn độ khi bước sang Tàu
Vết nhơ ô nhục ngàn sau
Hãy cùng diệt Trọng chống Tàu ai ơi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 23rd, 2019 0000 EST