Xem “Cập Nhật | Đụng độ Bãi Tư Chính Tàu Ngầm Trung Quốc thất thủ trước ngư lôi chiến hạm Quang Trung” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem :
Hoan hô các chiến sĩ hải quân trên chiến hạm Quang Trung!
Hãy tiếp tục cho chúng chìm như thế!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 22nd, 2019 0700 EST

Phó TT Vũ Đức Đam được nói yêu cầu TQ tôn trọng chủ quyền VN ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Phó TT Vũ Đức Đam được nói yêu cầu TQ tôn trọng chủ quyền VN ở Biển Đông by VOA Tiếng Việt. 21/09/2019.

Hán nô bắt tay hán tặc.

Chỉ “yêu cầu” chứ không phản đối
Là “xin” đừng gây rối Biển Đông
Bắc kinh rất mực hài lòng
Ba Đình cả lũ trong vòng kim cô

Hỡi toàn dân cơ đồ nước Việt
Đang đối mặt bị diệt bởi Tàu
Đồng bào thức tỉnh cho mau
Hãy cùng đứng dậy chống Tàu xâm lăng

Hỏi phó Đam làm ăn sao được
Khi giặc Tàu cướp nước của mình
Thế mà vẫn đến Bắc kinh
Khoe hàng cười cợt đáng khinh quá trời!

Đứng lên dân Việt ai ơi
Hy sinh giữ nước muôn đời Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, September 22nd, 2019 0141 EST