“Thỏa thuận song phương” giữa Hà Nội và Bắc kinh là gì?

Kính mời quý bạn xem bài: Phải chăng Cảnh Sảng muốn nói đến Mật ước Thành Đô và những ký kết bí mật giữa Bắc Kinh và Ba Đình? by Vũ Đông Hà – Dân Làm Báo. 21.09.2019.

Thành Đô.

Việt Nam Tàu song phương thỏa thuận
Việt Nam thành một quận của Tàu?
Cho nên không dám đối đầu?
Biển Đông Tư Chính mặc Tàu dương oai!

Hãy đứng lên diệt loài bán nước
Hỡi thanh niên hãy bước lên đường
Chống Tàu bảo vệ quê hương
Xin đừng vô cảm mà thương giống nòi!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 21st 0000 EST

Mỹ nên bỏ thái độ trung lập trước việc Tàu cọng xâm lấn Bãi Tư Chính

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Mỹ nên bỏ thái độ trung lập trước việc Trung Quốc xâm lấn Bãi Tư Chính by Trọng Nghĩa – RFI. Đăng ngày 19-09-2019 Sửa đổi ngày 20-09-2019 09:50.

Vị trí lô dầu khí 6.01 (màu tím) của Việt Nam ở vùng Bãi Tư Chính (Biển Đông). Bản đồ do AMTI – CSIS công bố. Capture d’écran

Đường lưỡi bò khi thành sự thật
Thì Hoa Kỳ bị hất ra xa
Tự do đi lại tiêu ma
Muốn qua xin phép rầy rà nhiêu khê!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 20th, 2019 0650 EST