Tàu cọng tố VN xâm chiếm- Hà Nội nín im re trên YouTube

Phải chăng Nguyễn Phú Trọng và bè lũ đã dâng hiến cho Tàu rồi nên không thể lên tiếng?

Tại sao không kiện ra tòa quốc tế hay đưa ra Liên Hiệp Quốc?

Toàn dân xin đứng lên mau

Hãy cùng đoàn kết chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Thursday, September 19th, 2019 1841 EST

Bắc Kinh tố Việt Nam vi phạm quyền và lợi ích của TQ ở Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Bắc Kinh nói Việt Nam vi phạm quyền và lợi ích của TQ ở Biển Đông? by VOA-Tiếng Việt. 19/09/2019.

Phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại Giao Tàu cọng.

Kẻ đi cướp tố người bị cướp
Nói ngược ngang là nước cọng Tàu
Toàn dân phải đứng lên mau
Cùng đoàn kết lại chống Tàu xâm lăng!

Thời Minh Thanh sao Tàu không nói
Ta đây có quyền lợi Biển Đông?
Giờ đây ỹ mạnh làm càng
Nhưng xui cho chúng Việt Nam không hiền

Đồng bào ơi hãy liên kết lại
Vì quốc gia đừng ngại hy sinh
Đứng lên toàn quốc biểu tình
Một lòng chống lũ Bắc kinh tham tàn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 19th, 2019 0244 EST