Tàu cọng tăng cường kiểm soát Biển Đông với tàu tiếp tế mới

<a href=”http://m.vi.rfi.fr/chau-a/20190916-trung-quoc-tang-cuong-kiem-soat-bien-dong-voi-tau-tiep-te-moi”>Trung Quốc tăng cường kiểm soát Biển Đông với tàu tiếp tế mới </a>
by

Tàu đóng tàu tăng cường giữ đảo

Còn Việt Nam Tàu bảo thì nghe

Chữ vàng chữ tốt mang về

Đóng khung trang trọng giữ bề đàn em!

Là quốc gia ở ven biển lớn

Thì hải quân phải lớn bằng người

Dăm ba chiến hạm trêu ngươi

Làm sao tránh khỏi bị người xâm lăng?

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Wednesday, September 18th, 2019 0500 EST