Con tôm độc Singapore và bài học quốc phòng cho VN

https://www.bbc.com/vietnamese/forum-49733958

Con tôm độc Singapore và bài học quốc phòng cho VN

Bảy mươi năm cai trị đất nước

Chỉ biết làm theo bước chân Tàu

Việc gì cũng chọn đi sau

Nên chi không lạ bị Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Wednesday, September 18th, 2019 0655 EST

Tàu cọng tăng cường kiểm soát Biển Đông với tàu tiếp tế mới

<a href=”http://m.vi.rfi.fr/chau-a/20190916-trung-quoc-tang-cuong-kiem-soat-bien-dong-voi-tau-tiep-te-moi”>Trung Quốc tăng cường kiểm soát Biển Đông với tàu tiếp tế mới </a>
by

Tàu đóng tàu tăng cường giữ đảo

Còn Việt Nam Tàu bảo thì nghe

Chữ vàng chữ tốt mang về

Đóng khung trang trọng giữ bề đàn em!

Là quốc gia ở ven biển lớn

Thì hải quân phải lớn bằng người

Dăm ba chiến hạm trêu ngươi

Làm sao tránh khỏi bị người xâm lăng?

Nguyễn Việt Nam

WWRI, Wednesday, September 18th, 2019 0500 EST