Việt Nam đã sẵn sàng nâng tầm đối tác chiến lược với Mỹ?

Kính mời quý bạn xem bài: Việt Nam đã sẵn sàng nâng tầm đối tác chiến lược với Mỹ? by BBC Việt Ngữ. 17 tháng 9 2019.

Ông Donald Trump và ông Nguyễn Phú Trọng bắt tay trước thềm Thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội hôm 27/2/2019.

Việt Nam tìm đối tác chiến lược
Chỉ là mong sao được sinh tồn
Biển Đông Tư Chính dập dồn
Khi Tàu lấy hết không còn Việt Nam!

Mỹ cần giúp Việt Nam tồn tại
Để con đường hàng hải tự do
Đi ngang đi dọc tha hồ
Mỹ khôn cho Trọng cậy nhờ chống lưng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 17th, 2019 0101 EST