Xem “Cập Nhật Trung Cộng bất ngờ kéo giàn khoan Đông Phương đến Bãi Tư Chính hôm nay ngày 16/09/2019” trên YouTube

ĐÁNH!

Advertisements