Việc cần phải làm ngay, hãy loại trừ tên Việt gian Nguyễn Phú Trọng và giải thể ĐCSVN

Kính mời quý bạn xem bài: Việc cần phải làm ngay, hãy loại trừ tên Việt gian Nguyễn Phú Trọng và giải thể ĐCSVN by Nguyên Thạch – Dân Làm Báo. 09-14-2019.

Tổng Tịch hán nô Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài Biển Đông giặc Tàu ngang ngược
Ở Ba Đình tổng tịch ngậm câm
Tại sao không nói với dân
Quốc gia nguy khốn đang cần cứu nguy?

Là nguyên thủ lại quỳ trước giặc
Thì còn đâu Tổ quốc giang sơn!
Đứng lên ơi hỡi toàn dân
Diệt trừ bán nước đồng tâm chống Tàu

Toàn dân ơi cùng nhau chống giặc
Đừng thờ ơ để mất giang sơn
Đứng lên cho đất nước còn
Đứng lên bảo vệ non sông Lạc Hồng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 14th, 2019 0749 EST