Việt Nam yêu cầu Tàu cọng rút ngay các tàu khỏi bãi Tư Chính

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông : Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút ngay các tàu khỏi bãi Tư Chính by Thụy My – RFI. Đăng ngày 12-09-2019 Sửa đổi ngày 12-09-2019 20:26.

Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Yêu cầu rồi lại yêu cầu
Không đi thì phải xử Tàu ra sao?
Để đâu sức mạnh đồng bào?
Toàn dân đứng dậy thì Tàu cút ngay!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 12th, 2019 2114 EST