Xem “Thiếu tá Hải quân hy sinh trong lúc chiến đấu tại bãi Tư Chính, hãy sẵn sàng chống TQ xâm lược” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem:


Hải quân Việt dễ dàng đuối nước?
Thấy khựa Tàu giận buốt con tim
Hỏi sao không nhận chúng chìm
Phải chăng đảng cọng ngậm im vì tiền?


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, September 10th, 2019 1317 EST