Tiến trình giao dự án Đường Cao tốc Bắc-Nam cho Tàu cộng

Kính mời quý bạn xem bài: Tiến trình giao dự án Đường Cao tốc Bắc-Nam cho Tàu cộng by Vũ Đông Hà – Dân Làm Báo. 06.09.2019.

Phu xe Trọng khách Tập Bình.

Con đường xuyên suốt Việt Nam
Vào tay Tàu cọng nước Nam tiêu đời
Mao hương sẽ mọc khắp nơi
Cao Bằng Móng Cái kéo dài Cà Mau
Đâu đâu cũng thấy dân Tàu
Còn đâu nước Việt mai sau nữa trời?
Đứng lên cứu nước ai ơi
Nếu không tự cứu ai người giúp ta?
Quyết tâm gìn giữ sơn hà
Cao tốc dân Việt chúng ta phải làm
Không nên thấy rẻ mà ham
Một khi mất nước dân làm hán nô!
Hãy cùng giữ vững cơ đồ
Toàn dân đứng dậy cõi bờ bền lâu
Muôn đời cảnh giác nước Tàu
Chủ trương bành trướng tóm thâu nước mình
Hỡi ai yêu thích hòa bình
Đừng quên tập luyện tinh binh canh chừng
Phải ngăn Trọng Phúc Ngân dừng
Giao Tàu Cao Tốc sợi thừng Bắc Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Saturday, September 07th, 2019 1050 EST