Hoa Kỳ sẽ không đứng yên nếu TQ tiếp tục ép VN’

Kính mời quý bạn xem bài: Tập trận Mỹ-ASEAN: ‘Mỹ sẽ không đứng yên nếu TQ tiếp tục ép VN’ by Tina Hà Giang BBC Vietnamese 6 tháng 9 2019.

Tàu của Hoa Kỳ và Thái Lan trong cuộc tập trận hàng hải Mỹ-ASEAN kéo dài từ 2 đến 6 tháng 9, 2019 tại vịnh Thái Lan.

Cám ơn nước Mỹ oai hùng
Ra tay nghĩa hiệp diệt khùng Bắc kinh
Tiện tay dẹp bọn Ba Đình
Giúp người dân Việt an bình đa nguyên.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 6th, 2019 0733 EST

One thought on “Hoa Kỳ sẽ không đứng yên nếu TQ tiếp tục ép VN’

Comments are closed.