Hoa Kỳ sẽ không đứng yên nếu TQ tiếp tục ép VN’

Kính mời quý bạn xem bài: Tập trận Mỹ-ASEAN: ‘Mỹ sẽ không đứng yên nếu TQ tiếp tục ép VN’ by Tina Hà Giang BBC Vietnamese 6 tháng 9 2019.

Tàu của Hoa Kỳ và Thái Lan trong cuộc tập trận hàng hải Mỹ-ASEAN kéo dài từ 2 đến 6 tháng 9, 2019 tại vịnh Thái Lan.

Cám ơn nước Mỹ oai hùng
Ra tay nghĩa hiệp diệt khùng Bắc kinh
Tiện tay dẹp bọn Ba Đình
Giúp người dân Việt an bình đa nguyên.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, September 6th, 2019 0733 EST

Nghi vấn về các tàu của Tàu cọng ở bãi Tư Chính

Kính mời quý bạn xem bài: Nghi vấn về các tàu Trung Quốc ở bãi Tư Chính by Thụy My – RFI. Đăng ngày 05-09-2019 Sửa đổi ngày 05-09-2019 20:04.

Chụp màn hình Twitter của South China Sea News, ngày 05/09/2019. (Capture d’image @SCS-News)

Khựa Tàu ỹ mạnh ra oai
Đi hay ở lại chúng coi là thường
Hỡi ai yêu mến quê hương
Hãy đoàn kết lại chống phường xâm lăng!


Nguyễn Việt Nam
WWRI , Friday, September 06th, 2019 0712 EST