Thủ tướng Việt Nam không nêu tên ai ‘vi phạm chủ quyền’ trên Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Thủ tướng Việt Nam lên tiếng về ‘vi phạm chủ quyền’ trên Biển Đông by VOA Tiếng Việt 04/09/2019.
NXP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tại một cuộc họp Chính phủ hôm 4/9, nói rằng Việt Nam đã đấu tranh bằng mọi biện pháp để chống lại các hoạt động vi phạm chủ quyền trên Biển Đông.

Ba lãnh đạo Kim Ngân Trọng Phúc
Phải là người ra trước toàn dân
Báo tin đất nước nguy nan
Giặc Tàu xâm lấn đang tràn về Nam

Một mình đảng không làm gì được
Cùng toàn dân đối trước giặc thù
Ngày xưa quyết chiến hy sinh
Lòng dân sẽ xé Lam kình làm khô!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, September 05, 2019 0000 EST