Vì sao Việt Nam do dự kiện Tàu cọng ra tòa quốc tế?

Kính mời quý bạn xem bài: Kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế: Vì sao Việt Nam do dự? by Ngọc Lễ -VOA. 04/09/2019.
69C78C47-0D6F-47C9-A37F-2CCC2C9E3651_w1023_r1_s
Tàu cảnh sát biển Việt Nam đối đầu tàu hải giám Tàu cọng trên Biển Đông trong cuộc khủng hoảng giàn khoan hồi năm 2014

Việt Nam do dự kiện Tàu
Phải chăng vì gánh nợ Tàu bấy lâu
Toàn dân hãy đứng lên mau
Diệt bè bán nước chống Tàu xâm lăng.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, September 04, 2019 0000 EST