Hải quân Mỹ và ASEAN khai màn cuộc tập trận chung chưa từng có

Kính mời quý bạn xem bài: Hải quân Mỹ và ASEAN khai màn cuộc tập trận chung chưa từng có by Minh Anh – RFI. Đăng ngày 02-09-2019 • Sửa đổi ngày 02-09-2019 13:10.

Tàu chiến Mỹ USS William P. Lawrence (DDG 110) tham gia một cuộc tập trận ở Thái Bình Dương, ngày 23/06/2018 U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jess

Tập trận chung để làm gì?
Khi tàu giặc đến ta thì rút lui
Hải quân cọng sản than ơi
Bám bờ giữ đảng xong đời Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Monday, September 2nd, 2019 0802 EST