VN trưng bày thư của Hồ Chí Minh hồi đáp mật thư của TT Mỹ Nixon

Kính mời quý bạn xem bài: VN trưng bày thư của Hồ Chí Minh hồi đáp mật thư của TT Mỹ Nixon by VOA Tiếng Việt. Ngày 29/08/2019.
Letter to R Nixon from HCM
Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Mỹ Richard Nixon ngày 25/8/1969. Photo VOV

Hồ rằng yêu chuộng hòa bình
Mậu Thân ngưng chiến thình lình tấn công
Nếu không vì bởi mấy ông
Vượt qua vĩ tuyến nhuộm hồng Miền Nam
Hoa Kỳ không có cớ làm
Đưa quân bảo vệ Việt Nam Cọng Hòa
Khi người lính Mỹ rút về
Lại không giúp đỡ nên chi chạy làng
Người Bắc cọng sản cho rằng
Các người tài giỏi hơn thằng anh em
Sao không nghĩ lại mà xem
Cổ Thành An Lộc ai còn ai đi?


Hồ Chí Minh nói không muốn nước ngoài can thiệp vào Việt Nam thì sao lại chấp nhận đề nghị chia đôi Việt Nam của Chu Ân Lai? Cáo hồ nói một đường làm một nẽo!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Friday, August 30th, 2019 0000 EST