Tàu khảo sát Tàu cọng tiến gần bãi Tư Chính của Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Biển Đông: Tàu khảo sát Trung Quốc tiến gần bãi Tư Chính của Việt Nam by Thụy My – RFI. Đăng ngày 28-08-2019 Sửa đổi ngày 28-08-2019 14:00lo_dau_khi_vn_o_bd

Vị trí lô dầu khí 6.01 (màu tím) của Việt Nam ở vùng Bãi Tư Chính (Biển Đông). Bản đồ do AMTI – CSIS công bố. Copie écran

Có phải là Việt Tàu hai cọng
Đang giỡ trò Phú Trọng hú Bình
Bình tìm Trọng cứ làm thinh
Đây là bí mật Ba Đình Bắc kinh

Thì ra bọn Ba Đình bán nước
Nên ngậm câm đón rước giặc Tàu
Đồng bào phải đứng lên mau
Diệt Ngân Phúc Trọng chống Tàu xâm lăng.

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, August 29th, 2019 0000 EST