Bắt giữ Hải Dương Địa Chất 8 thông qua Interpol 

Kính mời quý bạn xem bài: Carl Thayer: Bắt giữ Hải Dương Địa Chất 8 thông qua Interpol by Thụy My-RFI. Đăng ngày 28-08-2019 • Sửa đổi ngày 28-08-2019 21:19.

Ảnh minh họa: Sơ đồ hoạt động của tàu hải cảnh Trung Quốc Haijing 35111 (màu đỏ) sách nhiễu tàu Việt Nam ở bãi Tư Chính, từ 16/06 đến 10/07/2019. AMTI(CSIS)

Đây là ý kiến thật hay
Việt Nam có dám bắt ngay không nào?
Đứng lên ơi hỡi đồng bào
Chống Tàu giữ nước kéo nhào hán nô!
Quyết tâm giữ vững cơ đồ
Không cho Tầu chiếm cõi bờ Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 28th, 2019 0941 EST