Ngũ Giác Đài lên án Tàu cọng cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam

Kính mời quý bạn xem bài: Lầu Năm Góc lên án Trung Quốc cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam by Trọng Nghĩa. Đăng ngày 27-08-2019 Sửa đổi ngày 27-08-2019 14:18.

Trụ sở bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ (US Department of Defense), Washington DC. Getty Images/UIG/Hoberman Collection

Cả thế giới nói Tàu sai trái
Còn Việt Nam thì lại ngậm câm
Công an cản trở người dân
Biểu tình phản đối xâm lăng khựa Tàu

Nguyễn Phú Trọng cầm đầu nhà nước
Chính là ông đã rước giặc vào
Chúng cho ông giữ ngôi cao
Khác nào thái thú thiên trào đặt lên

Toàn dân ơi đứng chống giặc
Về Ba Đình lùng bắt hán nô
Cùng nhau gìn giữ cõi bờ
Quyết không để mất cơ đồ Việt Nam!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 27th, 2019 1052 EST
1- Trung Quốc phản bác Bộ Quốc phòng Mỹ bênh vực Việt Nam trên Biển Đông