Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc – Dân Làm Báo

Kính mời quý bạn xem bài: Hồ Chí Minh không phải là Nguyễn Ái Quốc – Dân Làm Báo by Vũ Đông Hà. Ngày 24/08/2019.

Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái Quốc
Ai là người chính gốc Nghệ An
Khó gì chuyện ấy phải làm
DNA thử nghiệm rõ ràng trắng đen.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Sunday, August 25th, 2019 0011 EST