Xem “Chỉ huy chiến hạm 016 Quang Trung có toàn quyền khai hỏa, không thể nhân nhượng mãi được!” trên YouTube

Kính mời quý bạn xem:


Đuổi không đi thì ta phải bắn
Cho Tập Bình thấy hắn đã nhầm
Việt Tàu đã mấy ngàn năm
Tự nhiên hai nước lại nằm cạnh nhau

Có nhiều lần nước Tàu gây hấn
Đã xua quân xâm lấn nước ta
Quân dân bảo vệ sơn hà
Đánh tan quân giặc nước nhà bình yên!


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Thursday, August 22nd, 2019 0107 EST