Nhà Trắng tố cáo “chiến thuật đe dọa” của Bắc Kinh trên Biển Đông

Kính mời quý bạn xem bài: Nhà Trắng tố cáo “chiến thuật đe dọa” của Bắc Kinh trên Biển Đông by Thụy My – RFI. Đăng ngày 20-08-2019 Sửa đổi ngày 21-08-2019 09:02

Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton.

Cám ơn cố vấn Bolton
Mong ông giúp nước Việt Nam chống Tàu
Không cần ông đổ máu đâu
Chỉ cần ông giúp chục tàu thủy lôi
Cám ơn ông đã nói lời
Công bằng chống bọn con trời Bắc kinh
Toàn dân hãy đến Ba Đình
Đòi Ngân Phúc Trọng báo trình thông tin
Đài Loan còn chống Tập Bình
Lẽ nào nước Việt của mình lại thua?
Đứng lên thách thức can qua
Toàn dân quyết giữ nước ta vẹn toàn.


Nguyễn Việt Nam
WWRI, Wednesday, August 21st, 2019 0709 EST
1- Vụ Bãi Tư Chính: Cố vấn an ninh Mỹ lên án Trung Quốc, ám chỉ hậu thuẫn VN