Xem “Bãi Tư Chính Rạng Sáng 21/08: 1000 tàu Trung Quốc bao vây bãi Tư Chính Trọng, Ngân, Phúc đang ở đâu?” trên YouTube

Toàn dân cả nước đứng lên
Dẹp Ngân Phúc Trọng những tên thân Tàu
Trẻ già trai gái bên nhau
Quyết thề giữ nước chống Tàu xâm lăng!

Nguyễn Việt Nam
WWRI, Tuesday, August 20th, 2019 2045 EST